Gościniec „U Leny” znajduje się w obrębie Żerkowsko−Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.

Park ten został utworzony 17 października 1994 roku. Jest to niezwykła kraina, z bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, która stanowi siedlisko wielu zwierząt, spośród których istotną grupą są ptaki. Lasy są ostoją 6 gatunków dzięcioła średniego, jak również czapli siwej, gągoła, bielika czy bociana czarnego. Świat roślin obfituje w gatunki uznawane za rzadkie, zagrożone, a nawet ginące. Sercem Żerkowsko−Czeszewskiego parku Krajobrazowego jest Uroczysko Warta. Jest to obszar, na którym można podziwiać 77 drzew pomnikowych, a także niemal 200-letni drzewostan. W 1899 roku tutejsze dęby podziwiał sam Henryk Sienkiewicz.

ZNAJDŹ NAS NA FB
close slider